Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-04-2024.

Via onze site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.  De eigenaar van de site vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens, die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen, die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij een aankoop van een creatie gebruiken wij de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
* naam
* NAW gegevens;
* telefoonnummer;
* factuuradres;
* emailadres.

Deze informatie wordt gebruikt:
* om je een bevestiging te sturen van je aankoop;
* om je op de hoogte te stellen in het geval van calamiteiten van je aankoop;
* om je het aangekochte artikel te kunnen toesturen;
* om je een factuur te kunnen sturen;
* om je een tikkie te kunnen sturen;
* om je, indien noodzakelijk, een betalingsherinnering te kunnen sturen;

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als je wenst te reageren op onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per email: a.dehoopgre@gmail.com

Over communicatie per e-mail
Als je ons via het web je e-mailadres meedeelt, zal je, indien nodig de informatie over je aankoop ontvangen. Of indien van toepassing een reactie op een opmerking en/of vraag.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je, indien nodig, alleen de informatie over je aankoop ontvangen, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. Of indien van toepassing een reactie op een opmerking en/of vraag.

Over communicatie per telefoon
Als je ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over zaken die verband houden met je aankoop. Of indien van toepassing een reactie op een opmerking en/of vraag.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment van aankoop tot een maand na het verzenden van de aankoop. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en facturen).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring, ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
ROBUUST in zilver & kleur
Anneke de Hoop
Haven 32
9977 RZ Molenrij/Kloosterburen
a.dehoopgre@gmail.com